Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13:3
Darowizna na cele statutowe
Służba Głosu Prześladowanych Chrześcijan, to w swej istocie współpraca z naszymi braćmi i siostrami, która dotyczy czterech zasadniczych obszarów:

 • JESTEŚMY GŁOSEM naszych prześladowanych braci i sióstr w Chrystusie. Pragniemy, aby rozbrzmiewał on w Polsce jak najpełniej.
 • WYPOSAŻAMY prześladowanych chrześcijan do służby, aby mogli wypełniać Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa.
 • ODBUDOWUJEMY ich potencjał, wyniszczony prześladowaniami, aby mogli być światłością Jezusa w swoim kraju.
 • POMAGAMY im przetrwać kryzys, dostarczając środki niezbędne do życia i zapewniając bezpieczne schronienie.
Osoby pragnące wesprzeć finansowo służbę na rzecz prześladowanych naśladowców Chrystusa mogą to zrobić na dwa sposoby: przelewem tradycyjnym (informacje o rachunku można znaleźć w ramce po prawej stronie) lub bezpiecznie i wygodnie poprzez płatności on-line (przelew elektroniczny, PayPal) wypełniając poniższy formularz:
Zebrane środki zostaną w całości przeznaczone na wskazane cele. Wszystkim ofiarodawcom z głębi serca dziękujemy i życzymy wielu Bożych błogosławieństw.

Przekazane w tym formularzu dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z Polityką prywatności i przepisami prawa, tylko w procesie przekazywania darowizny. Po dokonaniu darowizny będzie można, na odrębnym formularzu, wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas materiałów dotyczących sprawozdań finansowych bądź innych materiałów dotyczących naszej służby.

Za bezpieczeństwo i szyfrowanie przelewów odpowiada firma tpay.com, która występuje na wyciągach jako pobierający opłatę.
Obsługę płatności realizuje tpay.com
W przypadku darowizn przekazywanych przelewem tradycyjnym prosimy o podanie w tytule przelewu sformułowania: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE. Umożliwia to odliczenie darowizny od podatku w ramach obowiązujących przepisów.

Można też przekazać darowiznę celową, na któryś z funduszy wskazanych poniżej (kliknięcie w nazwę spowoduje wyświetlenie dodatkowego opisu). W takim przypadku w tytule przelewu prosimy dodać jeszcze nazwę wybranego funduszu.

 • Burkina Faso
 • W obawie przed atakami islamistów w Burkina Faso wielu chrześcijan opuściło swoje domy i znajduje się obecnie w trudnym położeniu. Prowadzimy systematyczne działania związane zarówno z dostarczaniem im doraźnej pomocy na zakup żywności i artykułów pierwszej potrzeby, jak i odbudową ich życia.
 • Covid-19: Pomoc doraźna dla prześladowanych chrześcijan
 • Z powodu epidemii Covid-19 w niektórych krajach, gdzie dochodzi do prześladowań chrześcijan, sytuacja wyznawców Jezusa Chrystusa znacząco się pogorszyła. Chrześcijanie w Pakistanie, czy chrześcijańscy uchodźcy w Burkina Faso, pracują zwykle na dniówki. Wychodzą rano do pracy, a wieczorem obierają jednodniową wypłatę. W wyniku pandemii koronawirusa utracili jedyną możliwość zarobkowania. Nie mogą liczyć na żadne odszkodowanie ani ubezpieczenie, a przy dystrybucji pomocy humanitarnej są często dyskryminowani. Ich sytuacja jest dramatyczna. W odpowiedzi na ich bardzo ciężkie położenie przesłaliśmy już pierwsze środki finansowe do Pakistanu i Burkina Faso na zakup podstawowych środków do życia. Potrzeby są jednak znacznie większe. Gorąco zatem prosimy o finansowe wsparcie naszych działań związanych z organizacją i udzielaniem pomocy dla chrześcijan w Pakistanie i Burkina Faso, dotkniętych skutkami walki z epidemią Covid-19.
 • Gdzie potrzeby są największe
 • Środki z tego funduszu przeznaczane są głównie na wynikłe z potrzeby chwili działania związane z pomaganiem prześladowanym chrześcijanom w sytuacjach kryzysowych, odbudową ich potencjału oraz wzmacnianiem ich głosu w naszym kraju.
 • Pomoc dla wdów i sierot
 • Środki z tego funduszu przeznaczone są na wsparcie rodzin zabitych bądź więzionych chrześcijan oraz dla osób wykluczonych społecznie z powodu wiary w Jezusa.
 • Pomoc medyczna
 • Środki z tego funduszu przeznaczone są na pokrycie kosztów leczenia (hospitalizacji, operacji, protez, lekarstw, transportu itp.) chrześcijan okaleczonych w wyniku prześladowań lub podupadłych na zdrowiu w wyniku pobytu w więzieniu.
 • Ewangelizacja
 • Środki z tego funduszu przeznaczone są na wsparcie dzieła szerzenia ewangelii w krajach objętych prześladowaniami.
 • Bieżąca działalność
 • Środki z tego funduszu są przeznaczane m.in. na wydawanie biuletynu, utrzymanie biura i strony internetowej, prowadzenie księgowości.

Więcej informacji nt. funduszy można znaleźć na stronie www.gpch.pl/praktyczna-pomoc.

Dane do przelewu krajowego

Odbiorca:
Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan

Numer rachunku:
ING BSK 72 1050 1070 1000 0023 2261 0466

Dane do przelewu z zagranicy
Details for the foreign transfer

Odbiorca / Beneficiary name:
Stowarzyszenie Glos Przesladowanych Chrzescijan

Bank odbiorcy / Beneficiary bank name:
ING Bank Śląski S.A.

SWIFT (BIC):
INGBPLPW

Numery rachunków (IBAN)

Wpłaty w euro / Donations in euro:
PL96 1050 1070 1000 0090 8081 3240

Wpłaty w dolarach USA / Donations in USD:
PL97 1050 1070 1000 0090 8055 6948

Wpłaty w funtach brytyjskich / Donations in GBP:
PL21 1050 1070 1000 0090 8081 3232