Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli... Hbr 13:3
Darowizna na cele statutowe
Służba Głosu Prześladowanych Chrześcijan, to w swej istocie współpraca z naszymi braćmi i siostrami, która dotyczy czterech zasadniczych obszarów:

 • JESTEŚMY GŁOSEM naszych prześladowanych braci i sióstr w Chrystusie. Pragniemy, aby rozbrzmiewał on w Polsce jak najpełniej.
 • WYPOSAŻAMY prześladowanych chrześcijan do służby, aby mogli wypełniać Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa.
 • ODBUDOWUJEMY ich potencjał, wyniszczony prześladowaniami, aby mogli być światłością Jezusa w swoim kraju.
 • POMAGAMY im przetrwać kryzys, dostarczając środki niezbędne do życia i zapewniając bezpieczne schronienie.
Osoby pragnące wesprzeć finansowo służbę na rzecz prześladowanych naśladowców Chrystusa mogą to zrobić na dwa sposoby: przelewem tradycyjnym (informacje o rachunku można znaleźć w ramce po prawej stronie) lub bezpiecznie i wygodnie poprzez płatności on-line (przelew elektroniczny, PayPal) wypełniając poniższy formularz:
Zebrane środki zostaną w całości przeznaczone na wskazane cele. Wszystkim ofiarodawcom z głębi serca dziękujemy i życzymy wielu Bożych błogosławieństw.

Przekazane w tym formularzu dane osobowe są przetwarzane, zgodnie z Polityką prywatności i przepisami prawa, tylko w procesie przekazywania darowizny. Po dokonaniu darowizny będzie można, na odrębnym formularzu, wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas materiałów dotyczących sprawozdań finansowych bądź innych materiałów dotyczących naszej służby.

Głos Prześladowanych Chrześcijan jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Za bezpieczeństwo i szyfrowanie przelewów odpowiada firma tpay.com, która występuje na wyciągach jako pobierający opłatę.
Obsługę płatności realizuje tpay.com
W przypadku darowizn przekazywanych przelewem tradycyjnym prosimy o podanie w tytule przelewu sformułowania: DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE. Umożliwia to odliczenie darowizny od podatku w ramach obowiązujących przepisów.

Można też przekazać darowiznę celową, na któryś z funduszy wskazanych poniżej (kliknięcie w nazwę spowoduje wyświetlenie dodatkowego opisu). W takim przypadku w tytule przelewu prosimy dodać jeszcze nazwę wybranego funduszu.

 • Gdzie potrzeby są największe
 • Środki z tego funduszu przeznaczane są głównie na wynikłe z potrzeby chwili działania związane z pomaganiem prześladowanym chrześcijanom w sytuacjach kryzysowych, odbudową ich potencjału oraz wzmacnianiem ich głosu w naszym kraju.
 • Burkina Faso
 • W obawie przed atakami islamistów w Burkina Faso wielu chrześcijan opuściło swoje domy i znajduje się obecnie w trudnym położeniu. Prowadzimy systematyczne działania związane zarówno z dostarczaniem im doraźnej pomocy na zakup żywności i artykułów pierwszej potrzeby, jak i odbudową ich życia.
 • Wykup chrześcijańskich rodzin z cegielni w Pakistanie
 • Jednym z kierunków naszych działań w Pakistanie jest wykupywanie z cegielni chrześcijańskich rodzin, zmuszanych tam do do niewolniczej pracy. Ojcowie tych rodzin są bardzo często naciskani, by przyjęli islam, a ich żony i córki żyją w zagrożeniu molestowaniem seksualnym. Czuwamy nad realizacją całego procesu wykupu: od wyboru rodziny, do pozostawienia ich w sytuacji, gdy będą już całkowicie samodzielni.
 • Pomoc dla wdów i sierot
 • Środki z tego funduszu przeznaczone są na wsparcie rodzin zabitych bądź więzionych chrześcijan oraz dla osób wykluczonych społecznie z powodu wiary w Jezusa.
 • Pomoc medyczna
 • Środki z tego funduszu przeznaczone są na pokrycie kosztów leczenia (hospitalizacji, operacji, protez, lekarstw, transportu itp.) chrześcijan okaleczonych w wyniku prześladowań lub podupadłych na zdrowiu w wyniku pobytu w więzieniu.
 • Ewangelizacja
 • Środki z tego funduszu przeznaczone są na wsparcie dzieła szerzenia ewangelii w krajach objętych prześladowaniami.
 • Bieżąca działalność
 • Środki z tego funduszu są przeznaczane m.in. na wydawanie biuletynu, utrzymanie biura i strony internetowej, prowadzenie księgowości.

Więcej informacji nt. funduszy można znaleźć na stronie www.gpch.pl/praktyczna-pomoc.

Dane do przelewu krajowego

Odbiorca:
Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan

Numer rachunku:
ING BSK 72 1050 1070 1000 0023 2261 0466

Dane do przelewu z zagranicy
Details for the foreign transfer

Odbiorca / Beneficiary name:
Stowarzyszenie Glos Przesladowanych Chrzescijan

Bank odbiorcy / Beneficiary bank name:
ING Bank Śląski S.A.

SWIFT (BIC):
INGBPLPW

Numery rachunków (IBAN)

Wpłaty w euro / Donations in euro:
PL96 1050 1070 1000 0090 8081 3240

Wpłaty w dolarach USA / Donations in USD:
PL97 1050 1070 1000 0090 8055 6948

Wpłaty w funtach brytyjskich / Donations in GBP:
PL21 1050 1070 1000 0090 8081 3232